HAKKIMIZDA

Kadıköy Belediyesi, toplumsal eşitliği sağlamak amacıyla hizmet politikalarını tüm yaşam ve uğraş alanlarını kapsayacak şekilde; halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütmektedir. Kadıköy Belediyesi’nin sunduğu hizmetler, belediyenin farklı birim ve müdürlükleri arasında dayanışma-işbirliği ile sağlanmaktadır. Kadıköy Belediyesi kamusal yükümlülüklerini, doğrudan kamusal fayda ve toplumsal gereksinimler çerçevesinde belirlemekte; ilçenin kentsel ve sosyal gelişimine katkı sunmaktadır. Bu anlamda üstlendiği etkinlik ve proje yönetiminin yanı sıra politika ve anlayış geliştirmeyi de önemsemektedir. Sosyal ve kentsel hizmetlere herkesin erişmesini sağlamak kadar bu çalışmaları yıllarca sürdürmesiyle kamusal alanın köklü dönüşüm geçirmesine katkı sağlamaktadır.

Çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, göçmen ve LGBTİ bireylere ve ailelerine yönelik; genelci sosyal hizmet yaklaşımı (bütüncül sosyal hizmet) ile; koruyucu, önleyici, geliştirici, destekleyici, danışmanlık ve rehberlik odaklı hizmet vermeyi amaçlayan; yerinde sosyal hizmet anlayışı ile hizmete erişim kolaylığını benimseyen; multi-disipliner çalışmayı önemseyen bir yaklaşımla ilgili kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içinde hareket etmektedir.

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde kadına şiddeti önlemeye ve şiddet mağduru kadınların desteklenmesine yönelik hizmetler sunmak,
 • İlçemizde 65 yaş üstü yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalar yapmak,
 • Sosyal destekten yararlandırılacak ihtiyaç sahibi yurttaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek,
 • Engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni hizmet modelleri geliştirmek,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve LGBTİ bireylerin Kadıköy'de eşit, özgür ve güvenceli yaşamaları için gerekli tüm koşulları oluşturmak,
 • Halkın her kesimine eğitim, kişisel gelişim ve hobi eğitimleri düzenlemek, mesleki eğitim alan kişileri istihdama yönlendirmek,
 • Çocukların sağlıklı ve güvenli gelişimleri için kültürel, sosyal, sağlık ve eğitim avantajları sağlamak stratejik hedefleri arasında yer almaktadır.  

 

Hedef Kitle:

Kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk, engelli, LGBTİ, göçmen vb. toplumun tüm kesimlerini içeren, Kadıköy’de ikamet eden tüm birey ve gruplara hizmet vermektedir.

 

Amaç:

 • Sosyal politikanın geliştirilmesine ve ilerletilmesine katkı sunmak
 • Kadıköy ilçesinin ihtiyaç ve sosyal risk haritasını çıkararak risk gruplarına yönelik önleyici çalışmalar yapmak ve alanda projeler geliştirmek
 • İnsanların sosyal problemleri çözme ve sorunlarla baş etme kapasitelerini geliştirmek
 • Sosyal refahı sağlamak ve yaşam kalitelerini iyileştirmek
 • Kaynak, destek ve hizmet sağlayan sistemler ile insanları bağlantılandırmak
 • Bu sistemlerin etkili ve hak temelli çalışmasını sağlamak

 

Hizmetler ve Çalışma Alanları:

 • Dezavantajlı ve Risk Altındaki Birey ve Gruplara Yönelik Koruyucu ve Önleyici Çalışmalar 
 • İhtiyaç Tespiti (Sosyal inceleme)
 • Rehberlik ve Yönlendirme
 • Danışmanlık Hizmeti
 • Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri
 • Eğitim Çalışmaları
 • Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Farkındalık Çalışmaları
 • Sosyo-Kültürel-Sanatsal Faaliyetler
 • Ayni Destekler (Kuru Gıda, Tıbbi Medikal Malzemeler, Hasta Yatağı, Tekerlekli Sandalye, Bebek Bezi, Hasta Bezi, 2.El Giysi, Eğitim Materyali vb.)
 • Evde Kişisel Bakım (Kuaförlük) Hizmeti 
 • Evde Temizlik Hizmeti
 • Asker Ailelerine Psiko-Sosyal ve Nakdi Destek
 • Proje Geliştirme ve Uygulama
 • Alo Kadına Şiddet Hattı – 0216 349 9 349
 • Engelli Taksi – 444 00 81
 • Engelsiz İş ve İstihdam Birimi
 • Sesli Kütüphane
 • Açık Gardırop 2. El Giysi Mağazası ve Anadolu’ya Yardım Kampanyası

 

Sosyal Hizmet Uygulamaları

•İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi,
•Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına Dair Sözleşmesi, 
•5393 Sayılı Belediye Kanunu,
•5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
•5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun,
•657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
•5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu,
•2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu,
•6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yürütülmektedir.
 
Yönetmelik için: http://www.kadikoy.bel.tr/Kurumsal/Mudurlukler/sosyal-destek-hizmetleri-mudurlugu

 

Geri