SOSYAL SERVİS

Sosyal Servis; sosyal hizmet uygulamalarını sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, çocuk gelişim uzmanı ve psikologlardan oluşan bir ekip tarafından yürütüldüğü, psiko-sosyal destek ihtiyaçlarına yönelik hizmet modellerinin geliştirildiği birimdir. Servisimiz; toplumun tüm kesimini (çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, mülteci, göçmen ve LGBTİ bireyler) hizmetlere eşit ve adil erişebilmesi için sosyal ekonomik destek hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, koruyucu ve önleyici çalışmaları, alan araştırmaları, ihtiyaca yönelik projeler, hane bazlı durum tespit çalışmaları ve sosyal incelemeler, eğitim, farkındalık ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde; COVID-19 salgını sürecinde, çalışmalarımız ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılanması yönünden ivedilikle revize edilmiştir. Bu süreç boyunca, sosyo-ekonomik güçlendirici faaliyetler ve psiko-sosyal destek hizmetlerimiz devam etmekte, yeni hizmet modelleri hayata geçirilmektedir.

• Durum Tespiti / Sosyal İnceleme

• İhtiyaçlar doğrultusunda hizmet geliştirme

Sosyal Servis Birimi, Kadıköy Belediye Başkanlığı merkez bina ve tüm Sosyal Hizmet Merkezlerimizde bulunmaktadır. Birime yıl boyunca tüm iş günlerinde müracaat edilebilir.

COVID-19 salgın sürecinde, Sosyal Servis Birimi meslek elemanları tarafından Kadıköy'de ikamet eden farklı hedef gruplarına yönelik çevrimiçi atölye ve seminer programı hayata geçirilmiştir. Detaylı bilgi ve başvuru için: http://sosyaldestek.kadikoy.bel.tr/etkinlikler

Geri