TOPLUMSAL EŞİTLİK BİRİMİ

Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, sığınmacı, mülteci ve lgbti+ alanlarında çalışmalar yapan müdürlük ve birimlerimiz ile birlikte kurum politikası oluşturmaya, bu alanlarda çalışmalar yapmaya, bilgi, veri ve deneyim biriktirmeye; rehberlik, danışmanlık, savunuculuk, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunmaya çalışmaktadır.

Toplumsal eşitliğin belediye hizmet, plan ve programlarına yerleştirilmesi için belediyeye bağlı birim ve müdürlüklere yönelik farkındalık çalışmaları planlayarak bunların uygulanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Birden fazla uygulayıcı birimin birlikte yürütmesini gerektiren toplumsal eşitlik politikalarıyla ilgili olarak birimler arası toplantılar, atölyeler düzenleyerek, sürecin takibini ilgili kurul ve komisyonlarla birlikte yürütmektedir. Kadıköy Belediyesi sınırlarında toplumsal eşitliği gerçekleştirmeye, toplumsal eşitlik yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeye yönelik olarak yerel karar alma süreçlerine ve karar mekanizmalarına katılımı arttırıcı çalışmalar uygulamaktadır.

Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 2 Kadıköy (0216) 542 50 00 Dahili: 1598

Geri