CİNSEL SAĞLIK/ÜREME SAĞLIĞI BİLGİLENDİRME VE DANIŞMANLIK MERKEZİ (CİSAM)

KADIKÖY BELEDİYESİ

CİNSEL SAĞLIK/ÜREME SAĞLIĞI BİLGİLENDİRME VE DANIŞMANLIK MERKEZİ

(CİSAM)

“Bütüncül ve Kapsamlı Cinsel Sağlık Hizmetleri için BURADAYIZ”

Üreme sağlığı ve cinsel sağlık hak ve hizmetleri, uluslararası sözleşmelerde temel insan hakları arasında yer alan ve ulusal düzeyde sosyal bir hak olarak tanımlanan sağlık hakkı kapsamında değerlendirilmektedir. 

Cinsellik, kişinin kendisini cinsel bir varlık olarak nasıl deneyimlediğini ve ifade ettiğini tanımlar. Doğumla başlar ve kişinin yaşamı boyunca devam eden cinsellik, yaşamın doğal bir parçasıdır. ​​Cinsel sağlık, cinselliğe ve cinsel ilişkilere yönelik pozitif ve saygıya dayalı bir tutumun yanı sıra; onaya dayalı, ayrımcılıktan ve şiddetten uzak, haz veren ve güvenli cinsel deneyimler yaşarken kişinin bedensel, düşünsel ve toplumsal bütünlük içinde olmasıdır. Cinsel sağlığın korunabilmesi için; tüm insanların cinsel haklarına saygı duyulmalı, bu haklar korunmalı ve uygulanmalıdır. Üreme Sağlığı ise üreme sistemiyle alakalı tüm konularda fiziksel, zihinsel ve sosyal iyi oluşun tam olarak sağlandığı ve üremeyle ilgili hastalık veya zafiyetin olmayışıyla sınırlı kalmayan sağlıklı olma halidir. Üreme sağlığı,  kişilerin üreme süreçleri, fonksiyonları ve sistemleriyle ilgili olup insanların tatmin edici ve eşitlikçi, üreme özelliğine sahip olabilmesini ve ne zaman ve nasıl üreyeceklerine karar verme konusunda özgür kılınmalarını içerir. 

Cinsel haklar ve üreme sağlığı hakları temel insan haklarıdır. Bu  kapsamda  kurduğumuz CİSAM’da toplum sağlığını koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri ile sosyal hizmetler açısından bütüncül değerlendiriyoruz.  Cinsel sağlık ile ilgili yargılanmadan ve ayrımcılıktan uzak, eşitlik ve farklılıklara saygı prensibiyle hareket ederek insan onurunun, mahremiyetin ve kişisel bilgi gizliliğinin korunduğu çalışma ortamıyla doğru bilgiye erişmeniz için BURADAYIZ! 

 

CİSAM Hakkında 

Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında cinsel sağlık/üreme sağlığıyla ilgili ulusal ve uluslararası sözleşmeler doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde herkesin cinsel sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur. 

CİSAM, Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı (CSÜS) hizmetleri ve hakları konusunda ırk, etnisite, dil, inanç, yaş, sağlık statüsü, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim vb. farklar gözetilmeksizin başta kırılgan gruplar olmak üzere, Kadıköy’de yaşayan tüm bireylerin eşit ölçüde bilgi sahibi olmaları ve bu hizmetlerle haklara eşit ölçüde erişebilmelerine katkıda bulunmayı amaçlar. 

Yerel yönetimlerde, birey, grup ve toplum düzeyinde haklara erişimin sağlanması, cinsel sağlık/üreme sağlığı alanında interdisipliner, bütüncül hizmetler geliştirerek, Kadıköy ilçesinde ikamet eden vatandaşların çocuk, genç, kadın, LGBTİ+ eşit, kapsayıcı ücretsiz hizmetlere erişiminin sağlanması hedefler. 

CİSAM’da bir klinik psikolog, bir ebe/hemşire, bir sosyolog ve iki büro personeli hizmet vermektedir. Kadıköy Belediyesi Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği’nde görevli Kadın Doğum Uzmanı koordineli bir şekilde çalışan merkez, başvuran bireylerin bilgi ve danışmanlık almasının ardından Jinekolojik muayene, Ultrasonografi, Gebelik takibi ,RİA uygulaması, Crio uygulaması, Smear  ve HPV testi gibi, sağlık hizmetleri ile buluşması için gerek Kadıköy Belediyesi tarafından sağlanan gerekse de Kadıköy sınırları içindeki diğer sağlık kurumlarıyla işbirliği halindedir.

 

Nasıl Başvurabilirim?  Cinsel Sağlık/Üreme sağlığı kapsamında bilgilendirme, danışmanlık ve eğitim hizmetleri için hafta içi her gün mesai saatlerinde broşürün sonunda yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz. 

 

Merkezin bütün hizmetleri; hak temelli çalışma prensibiyle bilimsel yöntemler doğrultusunda etik ilkeler gözetilerek ve gizlilik esasıyla verilmektedir. Onayınız doğrultusunda alınan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereklerine uygun olarak işlenmekte, korunmakta ve saklanmaktadır.

Nelerden Faydalanabilirim? 

Bireysel Danışmanlık alabilirsiniz: 

Bilgilendirme ve Danışmanlık Hizmeti

Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı alanında bilimsel ve güncel bilgi ve danışmanlık, 

Aile Planlanması,

Gebeliği önleyici yöntemleriyle ilgili detaylı bilgi ve danışmanlık,

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı bilgi ve danışmanlık, 

Tanı öncesi ve sonrası takip,

Çocukların cinsel gelişimiyle ilgili bilgi ve danışmanlık,

Gebelik, lohusalık ve yenidoğan ile ilgili bilgi ve danışmanlık

Adet hijyeni ve adet döngüsü ile ilgili bilgi ve danışmanlık

Cinsel/Üreme sistemine ilişkin sağlık sorunları ile ilgili bilgi ve danışmanlık

Cinselliğin Anatomisi ve Fizyolojisi ile ilgili bilgi ve danışmanlık

Cinsel İşlev Bozuklukları ile ilgili bilgi ve danışmanlık

Eğitim ve Atölye Çalışmalarına katılabilirsiniz: Güvenli Annelik, Aile planlaması, Yenidoğan Sağlığı, Güvenli Cinsellik, Ergen Sağlığı, Çocukların Bedensel Söz Hakkı Eğitimi, Kadın Sağlığı Eğitim Programı, Flört  Şiddeti Farkındalık Atölyesi, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı v.b. eğitimleri ve atölye çalışmalarını web sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. 

Etkinliklere Katılabilirsiniz: Özel gün ve haftalarda düzenlenen alanında uzman kişilerin farklı konularda gerçekleştireceği seminerleri ve diğer aktiviteleri web sayfası üzerinden takip edebilirsiniz. 

Yönlendirme Hizmeti

Kadıköy Belediyesi’ne ait sağlık merkezleri ile kamu sağlık kuruluşlarına tanı ve tedavisi için yönlendirme,

Cinsel/üreme sistemi ile ilgili sağlık sorunları ve cinsel işlev bozuklukları konusunda terapi ve sürekli danışmanlık hizmetleri için yönlendirme.

Psikolojik Danışmanlık Alabilirsiniz: Bireysel psikolojik danışmanlık ve çift terapisi danışmanlığı hizmetlerinden randevu alarak faydalanabilirsiniz.

Sosyal Destek Alabilirsiniz: Cinsel sağlığı koruyucu yöntem ve hizmetlere  erişimde yaşanan engelleri azaltmak için hijyenik ped, kondom v.b. desteklerden faydalanmak için başvurabilirsiniz. 

 

Daha fazla bilgi edinmek ve aklınızdaki sorular için aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz. 

Bütün hizmetler ücretsizdir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Rasimpaşa Mah. Uzunhafız Sok. No:100 Kat:1 Kadıköy/İst.

(Korkmaz Altuğ Sağlık Polikliniği Üstü)

0216 414 31 86

0216 545 96 91

https://sosyaldestek.kadikoy.bel.tr

 

Çalışma Saatleri: 09.00-16.30 (Hafta içi her gün )

 

Geri