BİRİMLERİMİZ

SOSYAL SERVİS

Sosyal Servis; sosyal hizmet uygulamalarını sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, çocuk gelişim uzmanı ve psikologlardan oluşan bir ekip tarafından yürütüldüğü, psiko-sosyal destek ihtiyaçlarına yönelik hizmet modellerinin geliştirildiği birimdir. Sosyal Servisimiz; toplumun tüm kesimini (çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, mülteci, göçmen ve LGBTİ bireyler) hizmetlere eşit ve adil erişebilmesi için sosyal ekonomik destek hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, koruyucu ve önleyici çalışmaları, alan araştırmaları, ihtiyaca yönelik projeler, hane bazlı durum tespit çalışmaları ve sosyal incelemeler, eğitim, farkındalık ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir..

Devamını Gör

SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ

Sosyal Hizmet Merkezlerimizde, yerinde sunulan psiko-sosyal destek hizmetleri, psikolojik danışmanlık, güçlendirme, bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları, rehberlik hizmetleri, meslek edindirme kursları, eğitsel ve sosyo-kültürel faaliyetler, evde kişisel bakım (kuaförlük), evde temizlik hizmeti çalışmaları ve istihdam danışmanlığı gibi hizmetler verilmektedir. Toplumun her kesiminden bireyin kendisini gerçekleştirmesini, aktif ve üretken olarak yaşama katılmasını amaçlayan mesleki çalışmalar yürütülmektedir. Dezavantajlı birey ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetleri erişim kolaylığı esasıyla bir arada sunulduğu ve sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirildiği merkezlerdir.

Devamını Gör

TOPLUMSAL EŞİTLİK BİRİMİ

Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, sığınmacı, mülteci ve lgbti+ alanlarında çalışmalar yapan müdürlük ve birimlerimiz ile birlikte kurum politikası oluşturmaya, bu alanlarda çalışmalar yapmaya, bilgi, veri ve deneyim biriktirmeye; rehberlik, danışmanlık, savunuculuk, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunmaya çalışmaktadır. Toplumsal eşitliğin belediye hizmet, plan ve programlarına yerleştirilmesi için belediyeye bağlı birim ve müdürlüklere yönelik farkındalık çalışmaları planlayarak bunların uygulanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Devamını Gör

KADIN SIĞINMA EVİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yönlendirmesi ile, fiziksel, cinsel, duygusal, sözel, sosyal ve ekonomik şiddet ve istismara uğrayan kadınların psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında, varsa çocuklarıyla birlikte geçici bir süre yatılı olarak kalabilecekleri sığınak hizmetleridir.

Devamını Gör

KADIN YAŞAM EVİ

Kadın sığınma evine başvurulduğunda mevzuat gereği 12 yaşından büyük erkek çocukları anneden ayrılarak kurum bakımına alınmaktadır. Bu durum, evden ve şiddet döngüsünden çıkabilme cesareti gösteren kadın ve beraberindeki çocuk için yeniden travmatize edecek bir hal yaratmaktadır. Kadın Yaşam Evleri, kadınların ve yanındaki çocukların güçlendirilmesi, bir arada kalmalarının sağlanması ve evde yaşanan şiddet döngüsünün sonlandırılması amacıyla hayata geçirilmiştir.

Devamını Gör

AÇIK GARDIROP VE ANADOLU'YA YARDIM BİRİMİ

Sosyal-ekonomik destek hizmeti kapsamında; kullanılabilir durumda olan 2. el oyuncak, kitap ve giysiler, hibe eden bireylerden alınarak temizlendikten sonra, desteğe ihtiyacı olan bireylere ulaştırılmaktadır. Kadıköylü gönüllüler tarafından temin edilen oyuncak, eşya, kitap, giysi türü ayni destekler Anadolu’ya gönderilmektedir. Açık Gardırop 2. El Giysi Mağazası ve Anadolu’ya Yardım Birimimize giysi, oyuncak, kitap vb. bağışı yapmak isteyen kişiler yıl boyunca tüm iş günlerinde müracaat edebilir.

Devamını Gör

CİNSEL SAĞLIK/ÜREME SAĞLIĞI BİLGİLENDİRME VE DANIŞMANLIK MERKEZİ (CİSAM)

Cinsel haklar ve üreme sağlığı hakları temel insan haklarıdır. Bu kapsamda kurduğumuz CİSAM’da toplum sağlığını koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri ile sosyal hizmetler açısından bütüncül değerlendiriyoruz. Cinsel sağlık ile ilgili yargılanmadan ve ayrımcılıktan uzak, eşitlik ve farklılıklara saygı prensibiyle hareket ederek insan onurunun, mahremiyetin ve kişisel bilgi gizliliğinin korunduğu çalışma ortamıyla doğru bilgiye erişmeniz için BURADAYIZ!

Devamını Gör