Kadıköy Belediyesi’nin Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek ve Kadını Güçlendirmek için Yaptığı Çalışmaları

Kadıköy Belediyesi’nin Kadına Yönelik Şiddeti Önlemek ve Kadını Güçlendirmek için Yaptığı Çalışmaları

 

Kadıköy Belediyesi de kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yıllardır mücadele eden ve örnek olan yerel yönetimlerden biri. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, 6284 sayılı yasanın uygulanması için pek çok farkındalık çalışması yapan Kadıköy Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarıyla da kadına yönelik şiddeti önlemeye, kadını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını ara vermeksizin sürdürüyor.

KADIN SIĞINMA EVİ VE KADIN YAŞAM EVİ

 

Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 Sayılı Kanun kapsamında Kadıköy Belediyesi, 2008 yılından bu yana sığınak hizmeti veriyor. Bu hizmet, insan hakları temelinde şiddetsiz, gizliliği esas alarak, ücretsiz bir şekilde veriliyor. 

Belediye ayrıca, Ağustos 2020’de Türkiye’de ilk kez 12 yaş üzeri erkek çocuklarının da anneleri ile beraber kalabileceği Kadın Yaşam Evleri projesini hayata geçirdi.

 

CİNSEL SAĞLIK/ ÜREME SAĞLIK BİLGİLENDİRME VE DANIŞMANLIK MERKEZİ(CİSAM)

 

Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetim tarafından hizmete açılan merkez; cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında faaliyet gösteriyor. Bu amaçla kadınlar ve gençlerle farkındalık yükseltme, bilgilendirme, danışmanlık, yönlendirme hizmetleri ile atölye ve eğitim faaliyetleri yürütülüyor.

 

ALO KADINA ŞİDDET HATTI

 

Danışma ve dayanışma hizmeti veren bu hat, her türlü şiddet ve istismara maruz bırakılan kadınların psikosoyal, sosyoekonomik, hukuki ve sığınma sorunlarına yönelik yönlendirmeler yapıyor.

 

KADIN DAYANIŞMA BİRİMİ

Kadına yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek, kadın örgütlenmesi ve dayanışmasını güçlendirmek amacıyla hizmet veren Kadın Dayanışma Birimi, öncelikli olarak şiddete maruz kalan kadınlara bilgilendirme ve yönlendirme yapmakta, kadınların toplumsal ve ekonomik hayata katılımlarını ve yerel yönetimlerde daha etkin olmalarını sağlamak amacıyla politikalar geliştirmektedir.

TOPLUMSAL EŞİTLİK BİRİMİ

Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi; toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, sığınmacı, mülteci ve lgbti+ alanlarında çalışmalar yapan müdürlük ve birimlerimiz ile birlikte kurum politikası oluşturmakta, bu alanlarda çalışmalar yapmakta, bilgi, veri ve deneyim biriktirmekte; rehberlik, danışmanlık, savunmacılık, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunmaktadır.

SOSYAL SERVİS

 

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kadıköy’ün 6 noktasında - Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi, Koşuyolu Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi, 19 Mayıs Sosyal Hizmet Merkezi, Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi, Belediye Binası Sosyal Servis, - sosyal hizmet merkezleri bulunuyor. Ekonomik yoksunluk yaşayan ya da hakları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kadınlar bu noktalardan destek alabiliyor. Kadın hakları ve şiddetle mücadele ile ilgili atölye ve eğitim programları bu merkezlerde yürütülüyor.

 

EĞİTİM/ATÖLYE ÇALIŞMALARI VE İŞ BİRLİĞİ FAALİYETLERİ

 

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü; kadınların güçlendirilmelerini desteklemek amacıyla Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KHEP), Kadın Sağlığı Seminerleri (KSEP) ve Flört Şiddeti Atölyeleri düzenliyor. Kadın alanında çalışan STK, üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarıyla hak temelli işbirliği protokolleriyle ortak çalışmalar yürütecek projeler geliştiriliyor.

 

 

 

POTLAÇ BAĞIMSIZ KADIN KOOPERATİFİ

 

Kadıköy Belediyesi tarafından 2016 yılında başlatılan Potlaç Projesi kadınların kendi hayatları üzerinde söz sahibi olmaları ve sosyoekonomik olarak güçlenmelerini desteklemek amacıyla kuruldu. 2019 yılında kooperatif haline gelen Potlaç, belediye destekli bağımsız bir oluşum olarak devam ediyor. Belediyenin desteği ile el emeği üretim atölyesi "Potlaç Atölye", el emeği hediyelik eşya dükkânı "Potlaç Dükkân", kadınların mal ve hizmet ürettiği, kadın istihdamının sağlandığı "Potlaç Kafe" ve stant organizasyonları ile Kooperatif faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

 

Sosyal Hizmet Merkezlerine, telefonla veya yüz yüze başvuru yapılabilir.

 

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi

 

Rasimpaşa Mahallesi İskele Sokak No:2 Kadıköy 

Tel: 0216 3491189 – 0216 4181531615

 

Koşuyolu Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi    

                                                        

Koşuyolu Mah. Mahmut Yesari Cad. No:84 Kadıköy                                        

 Tel: 0216 3372121

 

Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi

 

Osmanağa Mah. Hasırcıbaşı Cad.No:2 Kat: 4  Kadıköy

 Tel: 0216 3496167

 

19 Mayıs Sosyal Hizmet Merkezi / Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 

19 Mayıs Mahallesi Sultan Sokak No:28 Kadıköy

 

CİSAM – Cinsel Sağlık/Üreme Sağlık Bilgilendirme ve Danışmanlık Merkezi

 

Rasimpaşa Mah. Karakolhane Cad. No:100/1 Kadıköy

Tel: 0216 4143186 - 0216 5459691

 

Kadın Dayanışma Birimi

Rasimpaşa Mahallesi İskele Sokak No:2

Tel: 0216 3491189 – 0216 4181531615

 

Toplumsal Eşitlik Birimi

Hasanpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy 

Tel: 0216 542 50 00/1598

 

Potlaç Kadın Kooperatifi

Feneryolu Mah. Gazi Muhtarpaşa Sok. No:57/1/7 Kadıköy (Atıksız Yaşam Pazarı)

Tel: 0542 619 25 52 - 0542 619 25 53

 

 

 

 

Geri