ÇOCUK MECLİSİ

Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi; Kadıköy ilçesinde ikamet eden çocukları cinsiyet, dil, din, ırk, kültür, sınıf ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil eden,  çocukların demokratik sesini duyurduğu bir meclistir.

 

Çocukların hak temelli hizmetlerin oluşumuna katılımından yola çıkılarak oluşturulan çocuk meclisi; Kadıköy Belediyesi sınırları içinde yaşayan çocukların toplumsal eşitlik perspektifinden toplumsal değerlerini ve farkındalıklarını, çevreye karşı duyarlılıklarını geliştirmeyi, toplumsal hayatta söz sahibi olmaları için gerekli çalışmalara öncülük etmeyi, kente dair sorunlarından yola çıkarak taleplerini belirlemeyi, taleplerinin yetkili birimlere ulaştırılmasını sağlamayı, çözümlerinde aktif rol almalarını ve demokratik hayata katılımlarını desteklemeyi, insan haklarına, özgürlüklere ve farklılıklara saygılı, üretken bireyler olmasını amaçlamaktadır.

 

Çocuk platformuna üye olan 9-13 yaş arasındaki Kadıköy'de ikamet eden çocukların seçimlerini gerçekleştirerek çocuk meclisini oluşturmaları, çocuk meclisinin  iki aylık periyotlar ile bir araya gelerek meclis çalışmalarını yürütmesi beklenmektedir. Çocuk platformunun ve çocuk meclisinin çalışmalarında çocuklara bir danışma kurulu rehberlik edecek olup, çocuk meclisinin idari ve bürokratik işlemleri Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Çocuk platformuna üyelik çocuğun 13 yaşını doldurması, Kadıköy dışına taşınması veya üyelikten ayrılmak istemesiyle sonlanacak olup çocuk meclisi çalışma süresi de iki yıl olacak, iki yılda bir yeni seçimler yapılacaktır.

Çocuk meclisi çalışmalarında yer almak isteyen 9-13 yaş arasındaki çocukların, başvuru formunu doldurarak çocuk platformuna üye olması gerekmektedir.

Başvuru için tıklayınız.

Geri