ETKİNLİKLER
(SOSYAL DESTEK ÇEVRİMİÇİ ATÖLYE VE SEMİNERLER)

TARİH ETKİNLİK ADI TİPİ BİLGİ DURUM #
16 Haziran 2021 13:30 “ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİNİ KONUŞUYORUZ” SEMİNERİ Seminer - Öğrenme güçlüğü olan bir öğrenci ile karşılaşan öğretmenin yaklaşımı nasıl olmalıdır? - İzlenecek temel yöntemler nelerdir? - Aileler, çocuğunda öğrenme güçlüğü olup olmadığını nasıl anlayabilir? Başvuru Yap (Asıl) Daha fazla bilgi
17 Haziran 2021 13:30 65+ DENEYİM PAYLAŞIM ATÖLYELERİ Atölye Yaş almış bireylerin COVID-19 salgın deneyimleri - Bağımsızlık, katılım, bakım, kendini gerçekleştirme ve itibar ilkelerini tartışma ve yaş alma süreciyle ilgili deneyim paylaşımları Başvuru Yap (Asıl) Daha fazla bilgi
17 Haziran 2021 13:30 FLÖRT ŞİDDETİ ATÖLYESİ -HAZİRAN- Atölye Gençlerin ilişkilerine yönelik hangi davranış kalıplarının güvenli / güvensiz olduğu hakkında farkındalığın arttırılması; flört şiddetinin tanımı; biçimleri Başvuru Yap (Asıl) Daha fazla bilgi
18 Haziran 2021 13:30 "ÇOCUKLARDA KAYIP VE YAS" SEMİNERİ Seminer Çocuklar kayba nasıl tepki verirler? Çocuklarla ölüm üzerine nasıl konuşulur, nelere dikkat edilmelidir? Başvuru Yap (Asıl) Daha fazla bilgi
18 Haziran 2021 14:00 EBEVEYNLERE YÖNELİK MAHREMİYET EĞİTİMLERİ Seminer Mahremiyet eğitimi, çocukların kendisinin ve diğer insanların özelinin/ özel alanlarının farkına varması, sosyal hayatın içinde kendi özel alanını koruması, diğer insnaların özeline saygı duyması, kendisi ile çevresi arasında sağlıklı sınırlar koyması gibi bilgileri içerir. Başvuru Yap (Asıl) Daha fazla bilgi
24 Haziran 2021 15:30 “KARANTİNADA EV İÇİ İLİŞKİLER” ATÖLYESI Atölye Değişen günlük rutinimiz-Yeni roller ve sorumluluklar-çözüm önerileri Başvuru Yap (Asıl) Daha fazla bilgi
25 Haziran 2021 13:30 AİLELERE YÖNELİK SINAV KAYGISI / SEMİNERİ Seminer  Sınava yüklenen anlam ile kaygı arasındaki bağlantı nedir? Sınav kişinin bilgisini mi yoksa değerini mi ölçüyor? Başvuru Yap (Asıl) Daha fazla bilgi
28 Haziran 2021 13:30 "ÇOCUKLARIN BEDENSEL SÖZ HAKLARI" SEMİNERİ Seminer Toplumdaki çocuk algısı, çocuk hakları ve onay kavramı, cinsel istismarın tanımı ve farklı biçimleri, yetişkinlerin sorumlulukları, hukuki yükümlülükler. Başvuru Yap (Asıl) Daha fazla bilgi
29 Haziran 2021 13:30 KADIN SAĞLIĞI SEMİNERLERİ "ÇOCUKLUK VE ERGENLİKTE CİNSEL EĞİTİM" Seminer Çocukluk ve Ergenlikte Cinsel Eğitim - Çocukta bedensel,psikolojik, sosyal, cinsel gelişim süreçlerini desteklemek için neler yapılabilir? - Ergenlik döneminde ergenlerde nasıl değişimler olabilir? Başvuru Yap (Asıl) Daha fazla bilgi
30 Haziran 2021 13:30 "ENGELLİ FARKINDALIĞI" SEMİNERLERİ Seminer Engellilik nedir? Farklılık nasıl tanımlanmalıdır? Özel gereksinim nedir? Özel gereksinimlere karşı yaklaşımımız nasıl olmalıdır? Başvuru Yap (Asıl) Daha fazla bilgi

SOSYAL DESTEK ÇEVRİMİÇİ ATÖLYE VE SEMİNERLER

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ancak Mart 2020 itibariyle, pandemi süreci tedbirleri kapsamında durdurulan atölye ve seminerler çevrimiçi ortama göre yeniden planlanarak, yeni bir program ile hayata geçirilmiştir.

Kadıköy'de ikamet eden farklı hedef gruplarına yönelik atölye ve seminerlerimiz çevrimiçi olarak, Sosyal Servis Birimi meslek elemanları (psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, özel eğitim öğretmeni, çocuk gelişim uzmanı ve gelişim psikologu ve rehber & psikolojik danışman vb.) tarafından gerçekleştirilecektir. “Sosyal Destek Çevrimiçi Atölye ve Seminerler” başlığı altında, aşağıdaki gibi çeşitli programlar oluşturulmuştur:

 •  Karantinada Ev İçi İlişkiler Atölyesi
 •  Belirsizlikle Başa Çıkmak İçin Psikolojik Dayanıklılık Atölyesi
 •  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri
 •  Flört Şiddeti Atölyesi
 •  Kadın Sağlığı Seminerleri
 •  Çocukların Bedensel Söz Hakları Semineri
 •  Erken Müdahale ve Erken Çocuk Eğitimi Seminerleri
 •  Anne - Çocuk Bağlanma Atölyeleri
 •  Boşanma Semineri
 •  Ailelere Yönelik Sınav Kaygısı Seminer
 •  Ailemiz, İhtiyaçlarımız, Bugünkü İlişkilerimiz Semineri
 •  65+ Deneyim Paylaşım Atölyeleri
 •  Öğrenme Güçlüklerini Konuşuyoruz Semineri
 •  Sosyal Medya kullanımı ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi Semineri
 •  Ebeveynlere Yönelik Mahremiyet Eğitimleri
 •  Çocuk Hakları Atölyesi
 •  Engelli Farkındalığı Seminerleri
 •  Özel Eğitim Seminerleri
 •  Özel Gereksinimli Yetişkin ve Çocuklara Yönelik Atölyeler (Drama, Müzik, Dans ve Sportif Beceriler atölyeleri)

Atölye ve seminer programlarımız Microsoft Teams üzerinden gerçekleşecektir. Katılımcıların, bilgisayarına Microsoft Teams uygulamasını indirmesi gerekmektedir.  Atölyelerimiz yeterli katılımcı sayısına ulaştığında açılacaktır. 

 

Bu atölye ve seminerler ücretsiz olup, çevrimiçi ortamda (Microsoft Teams) gerçekleşecektir. 

Atölye ve seminerlerimize katılım için "Başvuru Yap" butonuna tıklayarak, formu doldurabilirsiniz. 

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP)

Kadınlar için geliştirilen, dönüştürücü ve bütünsel bir insan hakları eğitim programıdır. Yasal haklar ve kadın bakış açısını bir araya getiren program, kadınların hem özel (aile ilişkileri, cinsel ve doğurganlık hakları, toplumsal cinsiyete duyarlı ebeveynlik gibi) hem de kamusal (ekonomik haklar, siyasi haklar, örgütlenme ve adalete erişim) alanlardaki haklarını öğrenip sahip çıkarak güçlenmesini amaçlamaktadır.

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezleri üzerinden başvurabilirsiniz.

Kadın Sağlığı Eğitim Programı (KSEP)

Kadınların yaşam ortamlarını iyileştirecek temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi ve sağlık kurumlarından koruyucu sağlık hizmet talep bilincinin arttırılması amacıyla Kadıköy Belediyesi ve TAPV işbirliği ile yürütülen bir atölyedir. Kadın bedeni, cinsellik, doğurganlık, üreme sağlığı, temizlik ve beslenme, çocuk ve ergen gelişimi ve kadınların temel hakları konularını kapsamaktadır. 13 haftalık kapalı grup çalışması ile her hafta 90 dakikalık modüller ve görsel eğitim materyalleri eşliğinde uygulanmaktadır.

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezleri üzerinden başvurabilirsiniz.

Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi

Toplumsal cinsiyet, şiddet türleri ve güvenli ilişki kavramları üzerinden; Toplumsal algılarımızı tartışmaya açmak, doğru bildiğimiz inanışları sorgulamak, dilimizi ve davranışlarımızı dönüştürmek
ve kavramların adını koymak için gençlerle birlikte yürüttüğümüz atölye çalışmasıdır. Lise ve üniversite öğrencilerini hede enmektedir. Sosyal Hizmet Merkezlerimizde düzenlediğimiz atölyelerin yanı sıra kurumsal ilişki kurduğumuz okullarla da faaliyet sürdürülmekteyiz.

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezleri üzerinden başvurabilirsiniz.

Çocukların Bedensel Söz Hakları Semineri

Kadıköy Belediyesi ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği işbirliği ile düzenlenen Çocukların Bedensel Söz Hakları Semineri, yetişkinlerin toplumdaki çocuk algısı, çocuğa yaklaşım ve çocukların bedensel
söz hakları üzerine düşünmelerini ve cinsel istismar olgusunu bu bakış açısıyla yeniden değerlendirmelerini desteklemeyi hede eyen ücretsiz bir seminerdir. Çocuklara yönelik istismarın önlenmesindeki asıl rol ve sorumluluk yetişkinlere aittir. Ebeveynler, eğitimciler, sosyal çalışanlar ve tüm yetişkinlere yönelik olan bu seminer; farklı istismar türlerinin fark edilmesi ve engellenmesini sağlayarak koruyucu ve önleyici bir işlevi gerçekleştirebilir.

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezleri üzerinden başvurabilirsiniz.

Mesleki Eğitimler ve Kişisel Gelişim Atölyeleri

Sosyal Hizmet Merkezlerimizde dezavantajlı birey ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlere erişim kolaylığı esasıyla hizmetlerini sunmakta ve takibinin gerçekleştirmektedir. Eğitim ihtiyaçlarını (Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Halk Eğitim Merkezi ve Kadıköy Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında) karşılamak için meslek, kişisel gelişim ve hobi-sanatsal kurslar olarak hizmet verilmektedir.

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezleri üzerinden başvurabilirsiniz.

Geri